17. 'Path through the snow, Poundbury' Oil 35x50cm
17. 'Path through the snow, Poundbury'  Oil  35x50cm